De post Vloeiweide, het Beeks verzet en het dorp Beek dragen een onmetelijk geheim. Als er “iemand lekt” is het een vernietigende 'Partizanenslag’ in het gezicht van de Duitsers met enorme gevolgen. Hoe het geheim geheim blijft en hoe het afloopt is een onbeschreven blad in de hedendaagse geschiedschrijving.

Op alle vragen die zich opdringen geeft de Brabantse kroniekschrijver antwoord. Hij doet dat na bijna drie jaar archiefonderzoek en studie en het horen van zijn bronnen in de regio West-Brabant en elders in dit land, in zijn boek ‘Kasteel Boschdal bolwerk van Beeks verzet, oorlogsgeheim van bezet dorp’.

Dit boek is een natuurlijk en fascinerend vervolg op ‘Brabants oorlogsdrama Vloeiweide’.Tekst: 176 pagina’s, 47 hoofdstukken, 165 foto’s.
Fotografie: Ralph Borghouts Breda en heemkundekring Op de Beek, tenzij anders vermeld. Het boek heeft een apart segment oorlogsherinneringen van bezet dorp.
Auteur: Rinie Maas, redactie en research: Janus Jochems, Bavel en Wim Spapens, Breda.
Research op Beek en doorlopende assistentie gedurende het schrijfproces:Frans Dikmans.

Het drama van de gebombardeerde BBA-bus op de lijn Rucphen-Breda op 1 september 1944 is als relevante streekgebeurtenis - met piëteit voor de nabestaanden - in het boek opgenomen. Tal van egodocumenten onderstrepen de feiten en completeren het beeldverhaal.

Het boek wordt uitgebracht door de Koninklijke Uitgeverij en drukkerij Vorsselmans, Bredaseweg 26, Zundert in nauwe samenwerking met de heemkundekring Op de Beek.