Een tipje van de sluier

Welk werk zet de ondergrondse op Beek op kasteel Boschdal op Beek op 4 oktober 1944 voort dat de overvallen en gefusilleerde post Vloeiweide niet kan afmaken? Het Beeks verzet ontfermt zich in de bouwval van het kasteel Boschdal over de Duitse deserteurs. Ze zijn overmeesterd door de post Vloeiweide. Het aantal gevangenen groeit.

Vragen dringen zich aan de lezer op:
- Hoe geschiedt de gevangenneming in Rijsbergen en hieropvolgend op Beek?
- Met welk oogmerk gebeurt dit?
- Het luchten, slapen, eten, werken, hoe vindt dit plaats? Is er een dagprogramma?
- Hoe worden rebellerenden onder controle gehouden?
- Geschiedt een en ander volgens de Conventie van Genève?
- Door wie wordt het kamp verraden? Hoe loopt het af?

Een aantal wezensvragen waarop Rinie Maas het antwoord boven water heeft gehaald. “Vertel over een dorp in oorlogstijd en je vertelt over de oorlog wereldwijd”, is een adagium dat de auteur waarmaakt.